NIEZBĘDNIK TUIRYSTY

 

Paszport
Przy wyjazdach do krajów spoza Unii Europejskiej potrzebny jest paszport, w większości krajów musi on być ważny minimum 6 miesięcy w momencie wylotu.

Wyjazdy na dowód osobisty
Wszystkie granice krajów należących do Unii Europejskiej można przekroczyć z ważnym dowodem osobistym. Zalecane jest jednak posiadanie przynajmniej dwóch dokumentów potwierdzających tożsamość.

Wiza
Przy wyborze wyjazdu poza Unią Europejską, musimy upewnić się, czy nie będziemy potrzebowali wizy. Na podanej stronie można znaleźć wszystkie informacje co do rodzaju wiz http://poradnik.poland.gov.pl/.

Szczepienia
Jeśli wybieramy się do krajów egzotycznych, należy sprawdzić także czy wymagane jest tam odbycie podstawowych szczepień. Ich lista wraz z punktami szczepień znajduje się na stronie www.szczepienia.pl.

Roaming
Roaming to usługa, która umożliwia rozmowy zagraniczne przez telefon komórkowy. Przed wyjazdem radzimy upewnić się u swojego operatora czy usługa jest włączona.

Zbiórka przed wylotem
W dniu wyloty odprawa rozpoczyna się dwie godziny przed odlotem. Należy wtedy zgłosić się do stanowiska odpraw touroperatora na lotnisku, gdzie na pdostawie podpisanej umowy wydawane są dokumenty podróży takie jak bilety lotnicze i voucher hotelowy.

Powrót samolotem
Dzień przed zakończeniem wakacji należy potwierdzić godziny wylotu i zbiórki. W każdym hotelu 24 godziny przed wyjazdem rezydent zobowiązany jest podać takie informacje na tablicy informacyjnej wybranego organizatora.

Bagaż
Z reguły, waga bagażu głównego nie powinna przekraczać 20 kg, natomiast waga bagażu podręcznego nie powinna być większa niż 5-9 kg. W przypadku przekroczenia limitu bagażu, trzeba dopłacić za każdy dodatkowy kilogram według stawek linii lotniczej. W przypadku zaginięcia ,albo zniszczenia bagażu Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie pracownika opiekującego się grupą na lotnisku.

Check-in
To początkowy punkt rozpoczęcia podróży tzw- odprawa biletowo-bagażowa, czyli miejsce nadawania bagażu, wydrukowania kart pokładowych oraz przydzielenie odpowiedniego miejsca w samolocie.

Boarding card/pass
To tak zwana karta pokładowa, która jest wręczana pasażerom linii lotniczych podczas odprawy, zawiera nazwisko pasażera, numer lotu, sektor i numer miejsca w samolocie; na jej podstawie pasażerowie są wpuszczani do samolotu.

W samolocie
Należy mieć przy sobie kartę pokładową (bilet lotniczy) na potrzeby kontroli przy wejściu do samolotu. W samolocie powinno się jak najszybciej zająć miejsce i schować bagaż w schowku nad siedzeniami lub pod fotelem z przodu. Wszystkie niezbędne informacje co do bezpieczeństwa w samolocie zostaną przedstawione przed startem przez załogę pokładową.

Ciąża a podróż samolotem
Latanie samolotami nie zagraża kobietom w ciąży, jednak nie zaleca się latania w ostatnim miesiącu ciąży jak również do 7 dni po urodzeniu dziecka.

Palenie papierosów w samolocie
Podczas lotów samolotami obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

Catering w samolocie
Posiłki na pokładach samolotów czarterowych są zazwyczaj za dodatkową opłatą.

Po przylocie
Po wylądowaniu i odebraniu bagażu, przy wyjściu z lotniska będzie czekał rezydent który zajmie się naszymi klientami.

Rezydent
To osoba która reprezentuje organizatora i jest główną osobą w kraju docelowym która sprawuje opiekę nad grupą turystów. Rezydent pierwszego dnia po przyjeździe organizuje zebranie na którym przedstawia zasady panujące w hotelu, przedstawia wszystkie dostępne wycieczki fakultatywne, określa godziny swoich dyżurów w hotelu. Jest to osoba, która podczas pobytu pomoże przy rozwiązywaniu wszelkich problemów.

Wycieczki fakultatywne
To dodatkowe atrakcje lub wycieczki dodatkowo płatne które można nabyć u rezydenta w miejscu pobytu.

Nowe zasady dotyczące polityki prywatności

Drogi Użytkowniku,

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

 

Co to są dane osobowe oraz jakie dane przetwarzamy?

 

Dane osobowe to każda informacja dotyczącą osoby fizycznej pozwalającą na określenie w sposób pośredni lub bezpośredni tożsamość tej osoby. Dane te są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów, w tym zapisywanych w plikach cookies.

 

Przetwarzanie danych osobowych to operacje wykonywane na danych osobowych, a zwłaszcza zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie danych. Pozyskujemy następujące kategorie Państwa danych osobowych jak; dane teleadresowe oraz preferencje.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

 

Dlaczego chcemy przetwarzać dane?

Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy/wypełnionym formularzem jak i w trakcie wykonania umowy, będą przetwarzane w następujących celach:

 

  • realizacji usług turystycznych
  • prowadzenia działań marketingowych
  • rozpatrywanie wniosków.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

 

Komu możemy przekazać dane?

 

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane w związku ze zleconymi przez nas usługami, do Touroperatorów, którzy będą realizować rezerwacje o oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być przekazane również do państw trzecich na potrzeby realizacji umowy.

 

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgód oznacza możliwość otrzymywania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

 

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy. Dodatkowo podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W związku z powyższym, zgadzam się na przetwarzanie w celach marketingowych oraz celach analitycznych, moich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies, również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

 

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.

 

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i można ją wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.